Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Samorządowe Forum Sołtysów na Warmii i Mazurach

W dniu 20 maja 2022 r. na zaproszenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego sołtysi Gminy Bartoszyce (z: Sokolicy, Wajsnor, Krawczyk, Łabędnika, Wojciech, Węgoryt, Połęcza, Osieki oraz Skitna) wzięli udział w Samorządowym Forum Sołtysów na Warmii i Mazurach, które odbyło się w Amfiteatrze w Ostródzie. Uroczystość została zorganizowana z okazji Dnia Sołtysa. Udział w niej wzięli m.in.: sołtysi z Warmii i Mazur, parlamentarzyści, Metropolita Warmiński, władze samorządowe oraz przedstawiciele kół gospodyń wiejskich, którzy przygotowali stoiska z rękodziełem i potrawami regionalnymi. Ważnym elementem tego wydarzenia było wyróżnienie przez Marszałka Województwa sołtysów za zaangażowanie oraz rozwój swojej społeczności. Na tegorocznej uroczystości z naszej gminy wyróżniona została Pani Ewa Rubach – Sołtys Sołectwa Sokolica. Wcześniejszymi laureatami byli: Pani Ewelina Balińska – Sołtys Sołectwa Wajsnory, Pani Ewelina Biały - Sołtys Sołectwa Skitno oraz Pan Kazimierz Krysiński – Sołtys Sołectwa Borki. Gratulujemy serdecznie!!! Podczas uroczystości można było posmakować różnych specjałów przygotowanych przez koła gospodyń, wykonać pamiątkowe zdjęcia, podziwiać występy zespołów regionalnych oraz wziąć udział w koncercie Michała Wiśniewskiego, który wystąpił wraz z zespołem. Dziękujemy Panu Andrzejowi Dycha - Wójtowi Gminy Bartoszyce za umożliwienie nam wyjazdu na wojewódzkie obchody Święta Sołtysa oraz Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego za zorganizowanie tak wspaniałego przedsięwzięcia.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Urząd Gminy Bartoszyce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
 
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 
Dokumentacja programowa znajduje się na Portalu Beneficjenta - strona https://portal.fundusz.olsztyn.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin