Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Nowe Drogi i Nowe Świetlice w Gminie Bartoszyce

Gmina Bartoszyce realizuje zadania dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bartoszyce" i pn.„ Rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Bartoszyce".
 
23 lutego 2023 r. Pan Andrzej Dycha Wójt Gminy Bartoszyce podpisał dwie umowy na realizację zadań.
Pierwszą z nich jest „Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bartoszyce", której przedmiotem jest budowa i przebudowa odcinków dróg w m. Skitno, Dąbrowa, Ceglarki, Nowe Witki oraz Wawrzyny.
 
Gmina Bartoszyce w 2022 roku pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład 8 134 696,52 zł co stanowi 95% wartości inwestycji. Całkowita wartość inwestycji 8 562 838, 46 zł.
 
Wykonawcą jest firma „ DARTRANS" Dariusz Szutowicz.
 
Drugie zadanie pn.„ Rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Bartoszyce" jest budowa dwóch świetlic wiejskich w Spytajnach i Maszewach.
 
Gmina Bartoszyce w 2022 roku pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład 1 599 300,00 zł. , co stanowi 83,47% wartości inwestycji która wynosi 1 916 057,81 zł.
 
Wykonawcą jest firma „STOLBUD" Jan Podolak. Ta umowa podpisana była w obecności Radnego Gminy Mirosława Przybyłka.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Będą nowe drogi i nowe świetlice

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Urząd Gminy Bartoszyce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
 
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 
Dokumentacja programowa znajduje się na Portalu Beneficjenta - strona https://portal.fundusz.olsztyn.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin