Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Ogłoszenie Wójta Gminy Bartoszyce

O G Ł O S Z E N I E
O ODBIORZE ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO
 
Wójt Gminy Bartoszyce informuje, że:
  • w dniu 22 marca 2023 r. (środa) w sołectwach: Barciszewo, Bąsze, Bezledy, Borki, Dąbrowa, Kiersity, Kiertyny Wielkie, Łojdy, Nalikajmy, Rodnowo, Skitno, Spytajny, Szylina Wielka, Tapilkajmy, Tolko, Wajsnory, Wirwilty, Wojciechy i Żydowo oraz
  • w dniu 28 marca 2023 r. (wtorek) w sołectwach: Galiny, Gromki, Kinkajmy, Krawczyki, Łabędnik, Maszewy, Minty, Osieka, Połęcze, Sokolica, Trutnowo, Węgoryty i Witki
odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (tylko w całości) oraz opon samochodowych (do 4 szt. opon z jednej nieruchomości) od wszystkich właścicieli prywatnych posesji (nie dotyczy podmiotów gospodarczych).
Odpady będą odbierane przez Konsorcjum „EKO-BARTKO”.
 
W/w odpady zostaną odebrane jedynie w przypadku zgłoszenia ich posiadania (z podaniem konkretnego rodzaju odpadu) do sołtysa w terminie  do dnia 15 marca 2023 r.
 
Zgłoszone odpady należy wystawić przed posesję do godziny 600
w dniu 22 marca 2023 r. (środa) (sołectwa wymienione jak wyżej danego dnia)
oraz w dniu 28 marca 2023 r. (wtorek) (sołectwa wymienione jak wyżej danego dnia)
 
W przypadku dużej ilości odpadów oraz punktów adresowych w danym dniu/rejonie, odpady zostaną odebrane w ciągu dwóch następnych dni.

Wójt Gminy Bartoszyce
/-/ Andrzej Dycha

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Urząd Gminy Bartoszyce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
 
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 
Dokumentacja programowa znajduje się na Portalu Beneficjenta - strona https://portal.fundusz.olsztyn.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin