Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Wizyta strażaków w Rumunii

W dniach 24.02-03.03.2023 r. grupa strażaków z terenu Gminy Bartoszyce, której przewodził Wójt Gminy Bartoszyce Pan Andrzej Dycha, wspólnie z grupą francuskich strażaków z Plœuc-L’Hermitage, udała się do Alba Iulia w Transylwanii (Rumunia). Celem tego spotkania była wymiana doświadczeń z rumuńskimi kolegami w kwestii rekrutacji strażaków ochotników na obszarach wiejskich. Delegacja ta odbywała się w ramach projektu Erasmus+ „Szkolenie i rekrutacja strażaków na obszarach wiejskich”.
 
W programie znalazły się wizyty w kilku remizach ochotniczej straży pożarnej Okręgu Alba m.in. w Sebeș, Zlatna i Teiuș. Nasi strażacy mogli zapoznać się z historią i umiejscowieniem ochotniczych formacji w krajowych strukturach ratowniczych, wyposażeniem remiz oraz sposobami realizacji zadań ratowniczo-gaśniczych.
 
2 marca odbyła się natomiast prezentacja jednostki wojskowej straży pożarnej w mieście Alba Iulia. Uczestnicy projektu mogli zapoznać się ze sprzętem używanym przez rumuńską straż pożarną podczas akcji ratowniczo-gaśniczych oraz pozostałym specjalistycznym wyposażeniem używanym przy usuwaniu różnych rodzajów zagrożeń. Jednym z podstawowych zadań rumuńskiej straży pożarnej jest ratownictwo medyczne. Szczególne zainteresowanie zebranych dotyczyło systemu zunifikowanych kontenerów, zawierających wyposażenie dedykowane dla konkretnego rodzaju zagrożeń. Zgodnie z założeniami planów modernizacyjnych kontenery takie są lub będą na wyposażeniu jednostek straży pożarnej zlokalizowanych w stolicach wszystkich krajowych okręgów.
 
Punktem kulminacyjnym była ceremonia, która odbyła się 28 lutego br. z okazji 90 lat ustanowienia „Dnia Ochrony Cywilnej w Rumunii”. Polscy i francuscy strażacy ochotnicy zostali zaproszeni do wzięcia udziału w obchodach tego święta m.in. uczestniczyli w defiladzie wieńczącej obchody wspomnianego święta.
 
 
fot. ISU Alba, Star Transmission & Star Assembly

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

10Galeria zdjęć: Wizyta strażaków w Rumunii

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Urząd Gminy Bartoszyce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
 
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 
Dokumentacja programowa znajduje się na Portalu Beneficjenta - strona https://portal.fundusz.olsztyn.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin