Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Inwestycje lokalne

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Łabędniku

Celem inwestycji było uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Bartoszyce. Ujęcie wody i stacja uzdatniania wody są zarządzane przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce w Sędławkach do miejscowości: Łabędnik, Bieliny, Bajdyty i Matyjaszki. Docelowo nowa stacja pozwoli na sukcesywne wyłączenie z eksploatacji trzech istniejących stacji uzdatniania wody w Maszewach, Kinkajmach, Sokolicy.
 
Inwestycja obejmowała:
  • rozbiórkę obiektów istniejących,
  • budowę nowej instalacji technologicznej SUW,
  • wykonanie fundamentów pod stalowy zbiornik wyrównawczy i jego montaż,
  • wykonanie przyłączy między obiektowych,
  • wykonanie instalacji ścieków sanitarnych,
  • montaż zewnętrznego agregatu prądotwórczego wraz z wiatą,
  • modernizację infrastruktury istniejących studni głębinowych oraz wiele innych niezbędnych czynności w celu uruchomienia SUW.
 
Wartość inwestycji – 2 122 009,00 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych - 891.901,00 zł
 
          
SUW przed remontem
 
 
          
SUW po remoncie

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Urząd Gminy Bartoszyce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
 
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 
Dokumentacja programowa znajduje się na Portalu Beneficjenta - strona https://portal.fundusz.olsztyn.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin