Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Inwestycje lokalne

Przebudowa drogi gminnej w Plęsach

W ramach przebudowy drogi wykonano:
  • konstrukcję oraz nawierzchnię drogi z betonu asfaltowego: długość 1 518 m i szer. 5,5 m,
  • nawierzchnię zjazdów z kostki brukowej o łącznej powierzchni 2 478,14 m2,
  • nawierzchnię ciągów pieszych z kostki betonowej o powierzchni ok. 2 446,17 m2.
 
Kwota inwestycji – 3 268 570,91 zł.
 
Otrzymano dofinasowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie - 1 960 727,04 zł.
 
          
Droga w Plęsach podczas remontu i po remoncie

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Urząd Gminy Bartoszyce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
 
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 
Dokumentacja programowa znajduje się na Portalu Beneficjenta - strona https://portal.fundusz.olsztyn.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin