Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Inwestycje lokalne

Remont świetlicy w Nalikajmach

W ramach tej inwestycji wykonano ogrzewanie budynku oraz dostosowano sanitariaty dla osób niepełnosprawnych. Był to drugi etap remontu tego obiektu, ponieważ wcześniej wykonano: remont dachu, docieplenie ścian z elewacją, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
 
Całkowity koszt remontu świetlicy to – 89.535,00 zł
 
          
Wnętrze świetlicy po remoncie

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wirwiltach

Budynek dostosowano do aktualnych norm, w tym izolacyjności przegród, zabezpieczenia p/poż, wymagań higieniczno-sanitarnych. Przed świetlicą ułożono chodnik z kostki brukowej oraz schody i pochylnie dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem do budynku znajduje się zamykany wiatrołap, z którego jest bezpośrednie dojcie do sanitariatów. Świetlica wyposażona jest w wentylację hybrydową. Pomieszczenie kuchenne zostało wyposażone w nowoczesny sprzęt.
 
Wartość inwestycji wyniosła - 411 014,41 zł, w tym - 100.000 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
 
                    
Budynek świetlicy przed remontem i po remoncie

Termomodernizacja wraz z przebudową byłej hydroforni na świetlicę w Wajsnorach

Prace termomodernizacyjne i remontowe obejmowały min.:
  • modernizację źródła ciepła na cele centralnego ogrzewania, montaż grzejników elektrycznych ze sterowaniem wifi oraz na cele ciepłej wody użytkowej,
  • montaż przepływowych podgrzewaczy elektrycznych bezpośrednio przy punktach poboru,
  • ocieplenie ścian zewnętrznych i stropu oraz docieplenie podłogi na gruncie,
  • wymiana starych okien i drzwi drewnianych oraz remont pomieszczeń wewnętrznych,
  • wykonanie dachu z ociepleniem połaci i montaż paneli fotowoltaicznych,
  • wykonanie elewacji budynku, ogrodzenia i zagospodarowania terenu.
Wartość inwestycji - 732 246,88 zł, w tym dofinansowano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 383.834,61 zł
 
                    
Budynek przed, w trakcie i po remoncie

Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej wraz z termomodernizacją budynku dydaktycznego w Kinkajmach

W roku 2021 wykonano dokumentację projektową przebudowy i rozbudowy budynku dydaktycznego o przyszkolną salę gimnastyczną wraz z łącznikiem.
 
W projekcie uwzględniono następujące pomieszczenia: sala gimnastyczna, 2 korytarze, magazyn sprzętu sportowego, wiatrołap, hol, pomieszczenie gospodarcze, pokój nauczyciela oraz po 2 pomieszczenia na szatnie, przedsionki, natryski, WC (dla dziewczyn i chłopców, w tym przystosowane dla osób niepełnosprawnych).
 
Sumaryczna powierzchnia użytkowa wyniesie 619,67 m2.
 
Sala gimnastyczna o wymiarach 15,00m x 27,00 m i wysokości 7,00 m wyposażona będzie w pełnowymiarowe w pole gry przeznaczone do rozgrywania meczów koszykówki, siatkówki oraz tenisa ziemnego. Na piętrze przewidziano antresolę widokową o powierzchni 191,80 m2.
Zaprojektowano 15 miejsc postojowych dla samochodów osobowych.
 
Koszt projektuopłacony w 2021 r. - 86 100 zł.
 
Przewidziany koszy budowy hali wraz z termomodernizacją budynku szkoły to - 7.420 815,05 zł,
Dofinansowanie 2.000.000zł z Rządowego Programu Wsparcia Gmin Popegeerowskich
oraz 1.989 387,73 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
 
Budowę hali rozpoczeto w kwietniu 2022 r. Przewidywany termin zakończenia prac - trzeci kwartał 2023 r.
 
Projekt przyszkolnej hali sportowej w Kinkajmach

Przebudowa dachu w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Rodnowie

Przebudowa polegała na wymianie pokrycia dachowego z blachy trapezowej na nowe powlekane w kolorze czerwonym. Ponadto wymieniono rynny i rury spustowe na nowe z blachy stalowej ocynkowanej oraz wykonano nową instalację odgromową.
 
Wartość inwestycji – 145 244,00 zł.
 
          
Dach szkoły w Rodnowie przed i po remoncie

Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Krawczykach

W 2020 r. opracowano dokumentację projektową instalacji elektrycznej i oświetleniowej, a w roku 2021 zrealizowano inwestycję. Zakres prac obejmował m. in. wykonanie nowej instalacji elektrycznej wewnętrznej wraz z okablowaniem istniejącej instalacji teletechnicznej oraz montaż osprzętu i nowych tablic rozdzielczych.
 
Wartość inwestycji – 254 529,30 zł.
 
Budynek podczas remontu
 
         
Budynek szkoły po wymianie instalacji elektrycznej i odnowieniu ścian

Przebudowa budynku byłego GOK na Przedszkole Gminne w Tolko

W ramach inwestycji wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie byłego budynku Gminnego Ośrodka Kultury na przedszkole gminne z oddziałem żłobkowym. Uzyskano nowy układ funkcjonalno-użytkowy i wykonano szereg robót budowlanych m.in. nową instalację elektryczną i sanitarną oraz termomodernizację budynku. Przeprowadzono kapitalny remont wszystkich pomieszczeń.
 
Wartość inwestycji wyniosła - 1.932 267,75 zł, w tym dofinansowano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 726.975,39 zł
 
 
Wnętrze budynku Przedszkola w Tolko po zakończeniu robót budowlanych i termomodernizacyjnych
 
Przedszkole Gminne z Odziałem Żłobkowym w Tolko rozpocznie swoją działalność od 1 września 2022 r. Dysponuje 50 miejscami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz oddziałem żłobkowym.

„Przebudowa budynku SP w Sokolicy na Dom Pomocy Społecznej”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKLANYCH
„Przebudowa budynku SP w Sokolicy na Dom Pomocy Społecznej”
Dofinasowanie w wysokości 2 500 000 zł
 
Planowana inwestycja polega na przebudowie budynku Szkoły Podstawowej w Sokolicy na Dom Pomocy Społecznej. W ramach inwestycji zostanie przeprowadzona termomodernizacja, modernizacja c.o. i c.w.u., dostosowanie pomieszczeń do potrzeb funkcjonowania DPS, w szczególności osób starszych i schorowanych.
 
 
 

Inwestycje Lokalne

Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
Dofinansowanie świetlicy wiejskiej w Kosach
Oficjalne otwarcie świetlicy wiejskiej w Kosach
Gminna Hala Sportowa w Bezledach
Otwarcie świetlicy w Kinkajmach 
Rekultywacja zbiornika wodnego w Wojciechach 
Budowa nowej nawierzchni i parkingów w Bezledach
Realizacja zadań z funduszu sołeckiego:
1 2

Lokalizacja
Facebook Page Plugin