Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Inwestycje

„Budowa SUW w Łabędniku”

„Budowa SUW w Łabędniku
 
 
Inwestycja pn. „Budowa SUW w Łabędniku” dofinansowana jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
 
 
Całkowita planowana wartość inwestycji– 2 178 016,12 zł
Dofinansowanie – 891 901,00
 
 
Budynek Stacji Uzdatniania Wody w Łabędniku jest obiektem o strategicznym znaczeniu dla gminy Bartoszyce , obok 3 innych stacji (Bezledach, Tolko i Galinach) będzie zaopatrywał wodę mieszkańców całej gminy. Budynek obecnie zaopatruje w wodę m.in. takie miejscowością jak Łabędnik, Sokolicę, Spurgle, Grudę, Bieliny, Bajdyty i Matyjaszki. Docelowo po modernizacji SUW obsłuży również miejscowości aktualnie zasilane z hydroforni w Maszewach i Kinkajmach.  Inwestycja przewidziana jest do zakończenia w 2021 r.  W ramach inwestycji powstanie kompleksowy budynek stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikiem wyrównawczym na wodę pitną.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Urząd Gminy Bartoszyce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
 
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 
Dokumentacja programowa znajduje się na Portalu Beneficjenta - strona https://portal.fundusz.olsztyn.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin