Aktualności

Nowe Drogi i Nowe Świetlice w Gminie Bartoszyce

  • 23-02-2023
Gmina Bartoszyce realizuje zadania dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bartoszyce" i pn.„ Rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Bartoszyce".
 
23 lutego 2023 r. Pan Andrzej Dycha Wójt Gminy Bartoszyce podpisał dwie umowy na realizację zadań.
Pierwszą z nich jest „Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bartoszyce", której przedmiotem jest budowa i przebudowa odcinków dróg w m. Skitno, Dąbrowa, Ceglarki, Nowe Witki oraz Wawrzyny.
 
Gmina Bartoszyce w 2022 roku pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład 8 134 696,52 zł co stanowi 95% wartości inwestycji. Całkowita wartość inwestycji 8 562 838, 46 zł.
 
Wykonawcą jest firma „ DARTRANS" Dariusz Szutowicz.
 
Drugie zadanie pn.„ Rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Bartoszyce" jest budowa dwóch świetlic wiejskich w Spytajnach i Maszewach.
 
Gmina Bartoszyce w 2022 roku pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład 1 599 300,00 zł. , co stanowi 83,47% wartości inwestycji która wynosi 1 916 057,81 zł.
 
Wykonawcą jest firma „STOLBUD" Jan Podolak. Ta umowa podpisana była w obecności Radnego Gminy Mirosława Przybyłka.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Będą nowe drogi i nowe świetlice

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją