NGO

Organizacje Pozarządowe

 • 09-01-2019

 
 
 
 1. Klub Sportowy w Łabędniku, prezes Mateusz Ziemacki, Łabędnik, 11-200 Bartoszyce. Obszar działania upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 2. Klub Sportowy w Wojciechach, prezes Marek Bucik, Wojciechy, 11-200 Bartoszyce. Obszar działania upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 3. Gminny Klub Sportowy „Granica Bezledy”, prezes Jan Radziul, Bezledy, 11-200 Bartoszyce. Obszar działania upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 4. Stowarzyszenie Przyjaciół Galin „Nasze Galiny”, prezes Marcin Przybysz, Galiny, 11-200 Bartoszyce. Obszar działania krzewienie kultury.
 5. Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Gminy Bartoszyce, „Herkus”, prezes Jan Korzeniewski, Osieka, 11-200 Bartoszyce. Obszar działania upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Kontakt: http://herkussport.pl
 6. Fundacja Pro Liberis et Arte, prezes Arkadiusz Gut. Obszar działania wspieranie edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży. Kontakt: http://fundacja-proliberis.org/przykladowa-strona
 7. Stowarzyszenie „Wspólny Dom” Na Rzecz Mieszkańców Gminy Bartoszyce, prezes Monika Dołżycka. Obszar działania: wszechstronna działalność na rzecz Gminy Bartoszyce oraz poprawa warunków życia jej mieszkańców, e-mail: stowarzyszenie.wspolnydom@onet.pl
 8. Fundacja Na Rzecz Zdrowia, prezes Małgorzata Jadczak. Obszar działania: rozwijanie i wspieranie działalności na rzecz promocji, profilaktyki i ochrony zdrowia, e-mail: mjmed@interia.pl
 9. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Krawczykach, prezes Beata Kobylarz. Obszar działania: wszechstronna działalność na rzecz mieszkańców Gminy Bartoszyce.
 10. Stowarzyszenie „W każdym wieku” z Łabędnika, prezes Janina Kosińska. Obszar działania: działalność sportowa, kulturalna, edukacyjna na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych.
 11. Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Rodnowo i Okolic „Szansa i Rozwój”, prezes Sylwia Nikraszewicz. Obszar działania: organizowanie działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz wspieranie wszechstronne i zrównoważony rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy wsi Rodnowo i okolic. e-mail: stowaszyszenie.r23@onet.pl
 12. Stowarzyszenie "Zielona Dolina" w Tolko, prezes Damian Nurczyk, e-mail: damian.nurczyk@poczta.onet.pl
 13. Stowarzyszenie "Przyjaźń" w Dąbrowie, prezes Dorota Kaczała, e-mail: przyjazn.dabrowa38a@gmail.com
 14. Stowarzyszenie "Wszyscy razem" w Szylinie, prezes Renata Bącik, e-mail: renata_bacik@op.pl
 15. Stowarzyszenie "Jak nie my to kto" w Sokolicy, prezes Ewa Rubach
 16. Stowarzyszenie "Oczko" w Kinkajmach, prezes Grażyna Gojło
 17. Stowarzyszenie "Monument" w Burkartach, prezes Paweł Karwowski
 
 1. Koło Gospodyń Wiejskich w Rodnowie, e-mail: kolowrodnowie2019@wp.pl
 2. Koło Gospodyń Wiejskich w Łabędniku, e-mail: mariuszmichalec86@gmail.com
 3. Koło Gospodyń Wiejskich w Wirwiltach, e-mail: kgw.wirwilty2019@onet.pl
 4. Koło Gospodyń Wiejskich "Skit-No-We" w Skitnie, e-mail: erb0@op.pl
 5. Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowie, e-mail: ida_o2@o2.pl
 6. Koło Gospodyń Wiejskich "Nasturcje" w Wajsnorach, e-mail:justynatumowska@vp.pl
Jeśli chcesz dodać swoje stowarzyszenie wyślij informację na adres: e.izdebska@gmina-bartoszyce.pl
 
Lista organizacji pozarządowych, które otrzymały dotację z budżetu Gminy Bartoszyce w 2018 roku:
 
W zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Bartoszyce” na:
 
1.„Realizację amatorskiego programu treningowego piłki nożnej oraz organizację rozgrywek sportowych lub uczestnictwo w tych rozgrywkach”  dla Gminnego Klubu Sportowego „Granica Bezledy” w kwocie        50 740,00 zł.
 
2. Realizację „Amatorskiego programu treningowego piłki nożnej w Wojciechach” dla Klubu Sportowego Wojciechy w kwocie 29 740,00 zł.
 
3. Realizację projekty „My chcemy grać” dla Stowarzyszeniu „W każdym wieku” z Łabędnika w kwocie    5 520,00 zł.
 
W zakresie „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” na:
 
1. Realizację projektu „Kurtyna w górę! Kochamy kulturę!” dla Stowarzyszeniu „Wspólny Dom” Na Rzecz Mieszkańców Gminy Bartoszyce w kwocie 5 000,00 zł.
 
W zakresie „Promocja i ochrona zdrowia” na:
 
1. „Piknik  Bezpieczne wakacje 2018” dla Stowarzyszeniu Przyjaciół Galin „Nasze Galiny”  w kwocie    5 000,00 zł.
 
2. „Zdrowa Gmina Bartoszyce, zapobieganie wadom postawy ciała, badania profilaktyczne dzieci klas pierwszych szkół podstawowych, profilaktyczne badania USG piersi u kobiet – Rak piersi-wcześnie wykryty może być całkowicie wyleczony” dla Fundacji Na Rzecz Zdrowia w kwocie 10 000,00 zł.
 
Lista organizacji pozarządowych, które otrzymały dotację z budżetu Gminy Bartoszyce w 2017 roku.
 
W zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Bartoszyce” na:
 
1.„Realizację amatorskiego programu treningowego piłki nożnej oraz organizację rozgrywek sportowych lub uczestnictwo w tych rozgrywkach”  dla Gminnego Klubu Sportowego „Granica Bezledy” w kwocie 53 000,00 zł.
 
2. Realizację „Amatorskiego programu treningowego piłki nożnej w Wojciechach” dla Klubu Sportowego Wojciechy w kwocie  33 000,00 zł.
 
W zakresie organizacji gminnych imprez rekreacyjno-sportowych:
 
1.  „Ping pong dla każdego” dla Stowarzyszenie Przyjaciół Galin „Nasze Galiny” w kwocie 3 000,00 zł.
 
W zakresie „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” na:
 
1. „Śpiewający rozwój dzieci” dla Stowarzyszenia Wspólny Dom Na Rzecz Mieszkańców Gminy Bartoszyce w kwocie 1 120,00 zł.
 
2. „Tradycja i nowoczesność” dla Stowarzyszenia Wspólny Dom Na Rzecz Mieszkańców Gminy Bartoszyce w kwocie 3 880,00 zł.
 
W zakresie „Promocja i ochrona zdrowia” na:
 
1. „Badania cytologiczne „Zdrowa kobieta w gminie”; zapobieganie wadom postawy ciała, badania profilaktyczne dzieci klas pierwszych szkół podstawowych” dla Fundacji Na Rzecz Zdrowia w kwocie 10 000,00 zł
 
2. „Wodnik Szuwarek” dla Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Krawczykach w kwocie 5 000,00 zł.
 
Lista organizacji pozarządowych, które otrzymały dotację z budżetu Gminy Bartoszyce w 2016 roku.
 
W zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Bartoszyce” na:
 
1.„Realizację amatorskiego programu treningowego piłki nożnej oraz organizację rozgrywek sportowych lub uczestnictwo w tych rozgrywkach”  dla Gminnego Klubu Sportowego „Granica Bezledy” w kwocie 53 000,00 zł.
 
2. Realizację „Amatorskiego programu treningowego piłki nożnej w Wojciechach” dla Klubu Sportowego Wojciechy w kwocie  32 000,00 zł.
 
3. Realizację „Programu Klub” dla Klubu Sportowego Wojciechy w kwocie 1200, 00 zł.
 
W zakresie „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” na:
 
1. Realizację zadania pod nazwą „Lubię rękodzieło” dla Stowarzyszenie „Wspólny Dom” Na Rzecz Mieszkańców Gminy Bartoszyce w kwocie 2 500,00 zł.
 
2. Realizację zadania pod nazwą „Letnia szkoła artystów” dla Stowarzyszenie „Wspólny Dom” Na Rzecz Mieszkańców Gminy Bartoszyce w kwocie 2 500,00 zł.
 
3. Realizację zadania pod nazwą „Tradycja – dodaj do ulubionych” dla Stowarzyszenia „Wspólny Dom” Na Rzecz Mieszkańców Gminy Bartoszyce w kwocie 3 800,00 zł.
 
W zakresie „Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego” na:
 
1. Realizację zadania pod nazwą „Wieś przyjazna środowisku” dla Stowarzyszenie „Wspólny Dom” Na Rzecz Mieszkańców Gminy Bartoszyce w kwocie 4 150,00 zł.
 
2. Realizację zadania pod nazwą „Chrońmy lokalne środowisko” dla Stowarzyszenie „Wspólny Dom” Na Rzecz Mieszkańców Gminy Bartoszyce w kwocie 5 000,00 zł.
 
Lista organizacji pozarządowych, które otrzymały dotację z budżetu Gminy Bartoszyce w 2015 roku.
 
W zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Bartoszyce”
 
1. „Prowadzenie szkoleń i rozgrywek z zakresu piłki nożnej” na rzecz Klubu Sportowego Łabędnik w kwocie 12 000,00 zł.
 
2 „Realizacja amatorskiego programu treningowego piłki nożnej oraz organizację rozgrywek sportowych lub uczestnictwo w tych rozgrywkach” na rzecz Gminnego Klubu Sportowego „Granica  Bezledy” w kwocie 46 000,00 zł.
 
3. Realizacja „Amatorskiego programu treningowego piłki nożnej w Wojciechach” na rzecz Klubu Sportowego Wojciechy w kwocie 28 000,00 zł.
 
W zakresie organizacji gminnych imprez rekreacyjno-sportowych:
 
1.„Aktywni po szkole Olimpiada sportowa – Galiny 2015” na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Galin „Nasze Galiny” w kwocie 1710,00 zł.
 
W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
 
1.Realizacja „Warsztatów rękodzieła artystycznego” na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Galin „Nasze Galiny” w kwocie 2500,00 zł.
 
Przyznanie  dotacji  na  realizację  zadania  publicznego  z  pominięciem otwartego konkursu ofert
 
1. Stowarzyszenie „Wspólny Dom” Na Rzecz Mieszkańców Gminy Bartoszyce na realizację projektu „Teatr każdego widza” – 1050,00 zł.
 
Lista organizacji pozarządowych, które otrzymały dotację z budżetu Gminy Bartoszyce w 2014 roku.
 
W zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Bartoszyce”
 
1. „Prowadzenie szkoleń i rozgrywek z zakresu piłki nożnej” na rzecz Klubu Sportowego Łabędnik w kwocie 12 290,00 zł.
 
2 „Realizacja amatorskiego programu treningowego piłki nożnej oraz organizację rozgrywek sportowych lub uczestnictwo w tych rozgrywkach” na rzecz Gminnego Klubu Sportowego „Granica Bezledy” w kwocie 46 000,00 zł.
 
3. Realizacja „Amatorskiego programu treningowego piłki nożnej w Wojciechach” na rzecz Klubu Sportowego Wojciechy w kwocie 27 710,00 zł.
 
W zakresie organizacji gminnych imprez rekreacyjno-sportowych:
 
1. „Rajd rowerowy po Galinach i okolicy” na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Galin „Nasze Galiny” w kwocie 1 080,00 zł.

 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją