Inwestycje lokalne

Oświetlenie drogowe w miejscowości Maszewy-Nuny

  • 09-05-2023
Zakres prac obejmował budowę elektroenergetycznej sieci kablowej oświetlenia drogowego w Maszewach i Nunach o długości linii ok. 380 mb. Inwestycja składała się z 6 słupów o konstrukcji aluminiowej z oprawami typu LED o mocy 50W, skrzynki pomiarowo-rozdzielczej na nowo wybudowanym przyłączu.
 
Oświetlenie wykonano na działce drogi powiatowej, zlokalizowanej w zabudowie kolonii Maszewy.
 
Koszt inwestycji – 67 554,34 zł.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją