Inwestycje lokalne

Rozbudowa oświetlenia drogowego w Dąbrowie

  • 09-05-2023
Inwestycja powstała na działce drogi wewnętrznej nr 391, zlokalizowanej na kolonii Dąbrowa. Oświetla drogę od zjazdu z drogi powiatowej w kierunku powstającej zabudowy jednorodzinnej.
 
Obejmowała wykonanie elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego o długości ok. 470 mb. z zabudową skrzynki pomiarowo-rozdzielczej na istniejącym przyłączu.
 
Wbudowanie 6 słupków o konstrukcji aluminiowej i oprawami typu LED i mocy 50W.
 
Koszt inwestycji – 58 568,92 zł.
 
Łączny koszt rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie gminy – 229 856,31 zł.
W minionym roku wymieniono 734 sztuki opraw oświetleniowych w celu oszczędności energii oraz poprawy jakości oświetlenia dróg i ulic.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją