Inwestycje lokalne

Zadania zrealizowane wspólnie z Powiatem Bartoszyckim

  • 09-05-2023
W 2021 roku Gmina Bartoszyce udzieliła Powiatowi Bartoszyckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na wykonanie zadań pod nazwą:
 
 
Remont nawierzchni drogi Barciszewo–Wojciechy o długości 2 752 m – koszt 480 000,00 zł.
Remont nawierzchni drogi w Taplikajmach o długości 595 m. Jest to odcinek drogi Taplikajmy-Barciszewo-Markiny – 90 000,00 zł.
 
W ramach ww. zadań wykonano nakładkę z mieszanki mineralno-asfasltowej w Taplikajmach oraz na drodze prowadzącej z Wojciech do Barciszewa.
 
          
Remont drogi na odcinku Barciszewo – Wojciechy oraz w Taplikajmach
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją