Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Roczny program współpracy Gminy Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi

  • 17-04-2019
Program współpracy to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez Gminę Bartoszyce wobec sektora pozarządowego.
Głównym celem programu jest stymulowanie rozwoju lokalnego i inicjatyw lokalnych,w tym wspieranie przedsięwzięć w obszarze ekonomii społecznej.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki