Dotacje

Dotacje przyznane organizacjom pozarządowym przez samorząd gminy Bartoszyce

 • 17-04-2019
Wysokości środków finansowych na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Bartoszyce w zakresie:
 
ROK 2020
 
Wykaz dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym w 2020 r.
 
W zakresie promocji i ochrony zdrowia:
wspierania działań profilaktycznych, edukacyjnych w zakresie zdrowia i jego ochrony
 1. Stowarzyszenie „mali Wielcy ratownicy” w Bartoszycach nazwa zadania „Mali strażacy w Gminie Bartoszyce” – kwota dotacji 10 000, 00 zł
   
promocji zdrowego stylu życia i wspieranie zachowań prozdrowotnych
 1. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Rodnowo i Okolic „Szansa i Rozwój” nazwa zadania „Zdrowo i aktywnie” – kwota dotacji -  2500 zł.
 2. Stowarzyszenie „W każdym wieku” w Łabędniku nazwa zadania  „Zdrowo jeść i zdrowo żyć”– kwota dotacji – 2500,00 zł.
W zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 1. Stowarzyszenie „Jak nie my to kto” w Sokolicy nazwa zadania „Warsztaty taneczne” kwota dotacji - 6 000,00 zł
 2. Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne NDM w Nowym Dworze Mazowieckim nazwa zadania „Zabytkowo i klockowo! – warsztaty zabytkowej architektury sakralnej gminy Bartoszyce dla dzieci” kwota dotacji  – 1350,00 zł.
W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 1. Realizacja amatorskiego programu treningowego piłki nożnej oraz organizacja rozgrywek sportowych lub uczestnictwo w tych rozgrywkach
 1. Gminny Klub Sportowy „Granica Bezledy” nazwa zadania „Prowadzenie szkolenia w zakresie piłki nożnej drużyn sportowych w rożnych kategoriach wiekowych oraz uczestnictwo w rozgrywkach ligowych Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej - kwota dotacji 48 000,00 zł.
 2. Klub Sportowy Wojciechy nazwa zadania „Realizacja amatorskiego programu treningowego piłki nożnej oraz uczestnictwo w rozgrywkach ligowych prowadzonych przez Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej w Olsztynie”- kwota dotacji 48 000,00 zł.
2.  Organizacja gminnych imprez rekreacyjno-sportowych
Gminny Klub Sportowy „Granica Bezledy” nazwa zadania „Zorganizowanie turnieju piłki nożnej dla dzieci” kwota dotacji  3000,00 zł.
 
ROK 2019
 
promocji i ochrony zdrowia
Fundacja Na Rzecz Zdrowia -  kwota 3 350,00 zł. na wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Zdrowa Gmina Bartoszyce, 1. Profilaktyczne badania USG piersi kobiet – „Zdrowy Nawyk- Zdrowe Piersi”. 2. Profilaktyka badania USG jamy brzusznej z oceną prostaty u mężczyzn – Rak prostaty wrogiem mężczyzn”.
„Stowarzyszenie mali Wielcy ratownicy” – kwota 6 650,00 zł na wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Społeczny bohater”.
 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Bartoszyce:
Klub Sportowy Wojciechy - kwota 41 000,00 zł  na wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Realizacja amatorskiego programu treningowego piłki nożnej oraz organizacja rozgrywek sportowych lub uczestnictwo w tych rozgrywkach”.
Gminny Klub Sportowy Granica Bezledy w kwocie 45 000,00 zł na wsparcie realizacji zadania pod nazwą „„Realizacja amatorskiego programu treningowego piłki nożnej oraz organizacja rozgrywek sportowych lub uczestnictwo w tych rozgrywkach”.
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Rodnowo i Okolic „Szansa i Rozwój” - kwota 1 500,00 zł na wsparcie realizacji zadania pod nazwą „II Dzień Sportu Trzymaj Formę”.
 
kultury, sztuki, ochrony dób kultury i dziedzictwa narodowego
Stowarzyszenie „W każdym wieku” w Łabędniku – kwota 3 740,00 zł na wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Kreatywne myśli”.
Stowarzyszenie Przyjaciół Galin „Nasze Galiny” – kwota 1 260,00 zł na wsparcie zadania pod nazwą „Stroje sceniczne dla zespołu śpiewaczego Gala”.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją