Rekrutacja do projektu

Projekt "Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce"

  • 10-09-2019
Gmina Bartoszyce realizuje projekt "Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce". W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:zakup wyposażenia do pracowni przyrodniczych i ICT, szkolenia dla nauczycieli, zajęcia dodatkowe dydaktyczno-wyrównawcze, warsztaty organizowane poza lekcjami z zakresu rozwoju komeptencji kluczowych, indywidualizacjia pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami, doradztwo edukacyjno-zawodowe.
Projekt realizowany jest do czerwca 2021 r.
Wartość projektu: 1 177 437,55 zł.
Projekt dofinansowany jest w ramach projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki