Stronę redaguje  Monika Dołżycka kierownik D.K. w Wojciechach
 

Kolejne punkty dla Wojciech!

     3.700zł to kwota dotacji, którą pozyskała na poczet poprawy jakości życia i estetyki Wojciech funkcjonująca tam od blisko pięciu lat Inicjatywa Społeczności Lokalnej Zgodna Dłoń.

     Otrzymana dotacja została przyznana w VIII edycji konkursu grantowego Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, ogłoszonego na początku czerwca b.r. przez Lokalną Grupę Działania Warmiński Zakątek we współpracy
z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.
Wniosek Zgodnej Dłoni, celnie trafiając w założenia konkursu (aktywizacja lokalnych społeczności wokół różnych działań o charakterze dobra wspólnego) znalazł się w zaszczytnym gronie 19 stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, i grup nieformalnych, które otrzymały dofinansowanie.
„Gospoda przy ognisku”, bo taką nazwę nosi nagrodzony projekt, to plan utworzenia w Wojciechach miejsca w plenerze, w którym będzie można organizować imprezy okolicznościowe, spotkania towarzyskie lub po prostu przyjemnie spędzać czas na świeżym powietrzu. Tytułowa Gospoda to plac nieopodal boiska sportowego w Wojciechach, który już wcześniej został „własnym sumptem” mieszkańców ogrodzony, wyposażony w ławeczki i palenisko ogniska. Pozyskany od LGD grant pozwolił zbudować tam dwa zadaszone stoły i ławy biesiadne o wymiarach 3mx5m, zabezpieczające przed wiatrem i deszczem. Wszelkie zadania związane z budową wiat wykonane zostały przez zgodne i sprawne wojcieszańskie dłonie, dla których wspólna praca do doskonałe połączenie przyjemnego z pożytecznym.

Wdzięczni LGD Warmiński Zakątek za okazane zaufanie, usatysfakcjonowani kolejnym wspólnie zrealizowanym zadaniem i dumni, że w Wojciechach znowu się „Zadziało” zapraszamy wszystkich do Gospody przy ognisku!

M. Dołżycka

 

Małe obietnice rodzą wielkie nadzieje, czyli wiara, nadzieja i miłość

w Domu Kultury w Wojciechach.

     Ubogie w słońce listopadowe dni sprzyjają nostalgii. Na przekór smutkom i spadającym liściom 17 listopada 2013 r. Dom Kultury w Wojciechach zaprosił na pełne optymizmu widowisko pt. „Życie. Wiara i jej młodsze Siostry.

Spektakl, jako kolejny akt owocnej współpracy został przygotowany z udziałem dyrekcji, nauczycieli oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Wojciechach.

Na scenie, wśród stosownej dekoracji opracowanej razem z Biblioteką Publiczną w Wojciechach, pojawili się także niezawodni: członkowie zespołu „Wojcieszanie”, miejscowy Radny Gminy – K. Iwański i Sołtys Wojciech – A. Wierzbicki. Aktorskie wyzwanie podjęło również spore grono mieszkańców. Obsada, choć złożona z aktorów-amatorów wykonała zadanie po mistrzowsku, o czym świadczył wielki aplauz publiczności i owacje na stojąco. Zainspirowany mityczną legendą temat, skoncentrował, bowiem uwagę ogromnego grona odbiorców. Wśród nich znalazły się m.in. władze Gminy Bartoszyce w osobach Wójta – J. Gut i Sekretarza – W. Kowalika.

Wiara, nadzieja i miłość, stanowiące motywy przewodnie przedstawienia, zagościły na deskach domu kultury ubrane w wiersze, piosenki, a także teatralne sceny. Widzowie zobaczyli rozterki jedenastoletniego zakochanego (P. Sosnowski, K. Śliwińska) oraz wzruszające pojednanie małżonków, którzy na nowo odkryli swoje uczucie (B. Wierzbicka, Z. Fal) Emocje na widowni wywołała też surowa „spowiedź” niespełnionego życiowo ojca (K. Osowski) i prośby jego synów (G. Dajnowski, A. Poddenek) o rodzicielską miłość, jak również samotna kobieta (E. Zalewska) wreszcie odnajdująca swoje miejsce w tłumie.   

Zaangażowanie „załogi” widowiska, wysoka frekwencja publiczności i pełna nadziei, wiary i miłości atmosfera to wielka gratyfikacja dla organizatorów. Nasz ogień kultury znowu błysnął nowymi płomieniami pomysłów… Dziękujemy! I tradycyjnie – wszystkich zapraszamy do Wojciech!

M. Dołżycka

 

Pod Nowym Dachem

     5 października 2013r. Dom Kultury zorganizował imprezę z okazji  „ponownego otwarcia” po trwającym około trzech miesięcy gruntownym remoncie dachu. Renowacja obejmowała całkowitą przebudowę jednego spadu dachu, a także modernizację drugiego. Pomyślne zakończenie prac budowlanych, jako radosne wydarzenie zarówno dla mieszkańców Wojciech, jak i dysponentów budynku uczczone zostało spotkaniem inauguracyjnym „Pod Nowym Dachem”. Obejmowało ono część oficjalną, podczas której ksiądz Jerzy Mika – proboszcz parafii św. Andrzeja Boboli poświęcił nowo powstałą konstrukcję, a także zainicjował wspólną modlitwę dziękczynną. Następnie wójt Gminy Bartoszyce – J. Gut dokonała uroczystego otwarcia, dzieląc przecięcie symbolicznej wstęgi z innymi osobami, które były zaangażowane w całokształt działań związanych z pomyślnym uskutecznieniem tej, rzec należy niełatwej i nietaniej inwestycji.  Głos zabrali również radny gminy Krzysztof Iwański i sołtys Andrzej Wierzbicki, a także znający historię budowy domu kultury pan Bogdan Kudaszewicz.

Druga część imprezy – program artystyczny składał się z bloku dotyczącego budowy, remontów i towarzyszących im zabawnych historii, oraz   z występów rozrywkowych zespołów i wokalistów. Na scenie pojawili się „Wojcieszanie” i „Krzywa Fajera” z Wojciech, dziecięca taneczno-wokalna grupa „Malwa” z Krawczyk, a także M. Archacki, D. Łada i M. Kanarek z Łabędnika. Spotkanie zakończyło się przygotowanym przez mieszkanki Wojciech słodkim poczęstunkiem, podczas którego D. Kuźmicka – dyrektor GOK w Tolko streściła wszystkim zainteresowanym przebieg prac budowlanych.

Nowy dach domu kultury to nie tylko walory estetyczne i ekonomiczne. Zachęca bowiem do podejmowania nowych wyzwań i snucia nowych planów działań. Niech więc służy pomyślnie przez długie lata, łącząc w zgodzie i radości kolejne pokolenia.

 

Dożynki Gminne w Wojciechach

     Gmina Bartoszyce, pozostając wierną pięknej, prastarej tradycji niezmiennie obchodzi Święto Plonów. Dożynki „wędrują” kolejno po gminnych miejscowościach. W tym roku (15. 09.2013r.) odbyły się w Wojciechach. Miły prezent zarówno organizatorom, jak i uczestnikom imprezy sprawiła pogoda. Mimo iż tydzień poprzedzający Święto Plonów był pełen deszczu – dożynkowa niedziela słońcem i przyjazną temperaturą zachęcała do zabawy.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele św. Andrzeja Boboli, skąd barwny dożynkowy korowód przemaszerował na boisko sportowe.

     W korowodzie szli kolejno:

*

będące dumą gminnej kultury zespoły ludowe-dziecięcy „Sokoliki” z Sokolicy, a także śpiewający  dożynkowe pieśni „Wojcieszanie” i „Rodnowianie”,

*

poczty sztandarowe wszystkich gminnych szkół  i jednostek OSP,

*

Starostowie Dożynek – pani Bogusława Miecznik i pan Bolesław Dziczek i władze gminy, niosący tegoroczne plony ziemi – chleb, ziarno i owoce,

*

dożynkowe wieńce niesione przez reprezentantów wsi  Wojciechy, Bezledy, Dąbrowa, Galiny, Kinkajmy, Krawczyki, Łabędnik, Maszewy, Minty, Osieka, Rodnowo, Sokolica, Taplikajmy, Tolko, Wirwilty i Żydowo,

*

zaproszeni goście,

*

mieszkańcy gminy.

Dalszy przebieg dożynkowych wydarzeń miał miejsce na wojcieszańskim boisku sportowym. Jednym z najważniejszych było wspólne, uroczyste odśpiewanie „Roty” oraz symboliczne przekazanie przez Starostów chleba upieczonego z tegorocznego ziarna na ręce Gospodarza Gminy Bartoszyce-Jadwigi Gut. W części oficjalnej Święta Plonów oprócz Pani Wójt głos zabrali Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej-Miron Sycz i Starosta Bartoszycki -Wojciech Prorocki. Odczytane zostały także listy z życzeniami dla rolników od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Jacka Protasa i Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Mariana Podziewskiego.

Następnie nagrodzeni zostali najlepsi rolnicy. Odznakę Honorową „Zasłużony dla Rolnictwa” od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  Stanisława Kalemby otrzymali:

*

Państwo   Janina i Kazimierz Kwiatkowscy  z  Sokolicy

*

Państwo  Bożena i Bolesław Dziczek z Mergun

*

Państwo Lilianna i Robert Bykowscy z Krawczyk

*

Państwo Danuta i Henryk Maciejewscy z Galin

Pamiątkowe grawertony z wyrazami wdzięczności i uznania za wzorową pracę ufundowane przez Wójta Gminy Bartoszyce otrzymali natomiast:

*

Państwo Aldona i Robert Przybycień

*

Państwo Ewa i Robert Hryniewicz

*

Państwo Aneta i Zbigniew Szablak

*

Państwo Danuta i Andrzej Kasprowicz

*

Państwo Teresa i Andrzej Żarscy

*

Państwo Iwona i Stanisław Lech

*

Państwo Helena i Kazimierz Kaczyńscy

*

Państwo Wioletta i Adam Stanulewicz

Podczas Dożynek rozstrzygnięta została tegoroczna edycja konkursu „Czysta i Estetyczna Wieś Gminy Bartoszyce”. Tym razem I miejsce zdobyła miejscowość Węgoryty. Drugie miejsce przyznano równorzędnie Kinkajmom i Krawczykom. III miejsce zajęły Wojciechy.

 

Wojciechy zdobyły również III lokatę w konkursie na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy”, ustępując na tym polu Krawczykom i Osiece.

 

Jak co roku wyróżniono i nagrodzono twórców ludowych. Wśród nich znaleźli się m.in.
p. Piotr Gołębiowski z Wirwilt, p.Janina Liszewska z Rodnowa, p. Grzesława Łowicka z Rodnowa, a także p. Maria Polańska z Wojciech.

 

Dokonano również rozstrzygnięcia konkursu kulinarnego na najpyszniejszy chleb. Kapituła przyznała: I miejsce p. Irenie Krasodomskiej z Rodnowa, II miejsce p.Bogumile Metz z Krawczyk, III miejsce p. Jadwidze Boruszewskiej z Kromarek, wyróżnienie otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich z Galin.

W kategorii najsmaczniejsze pierogi: I miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiejskich z Łabędnika, II miejsce Koło Gospodyń Wiejskich z Bezled, III miejsce Koło Gospodyń Wiejskich z Galin, wyróżnienie otrzymała p. Jadwiga Boruszewska z Kromarek.

 

Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs na najpiękniejsze stoisko dożynkowe, w którym klasyfikacja przedstawiała się następująco:
I miejsce zdobyło Sołectwo Wojciechy, II miejsce Sołectwo Krawczyki, III miejsce Koło Emerytów i Rencistów z Wojciech, wyróżnienia otrzymały: p. Maria Polańska z Wojciech oraz p. Marzena Kosek z Wojciech.

 

W części artystycznej Dożynek wystąpili: dziecięca grupa taneczna "Sokoliki" ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sokolicy, zespoły śpiewacze: "Wojcieszanie", "Rodnowianie", "Babki Romana", "Krzywa Fajera" i "Gala", Martyna Brudzeńska oraz Katarzyna Dedo z Bezled, Mateusz Archacki z Łabędnika, a także Ewa Bajdan z Rodnowa.

Gwiazdą wieczoru był zespół romski "Vasyl Junior i Cygańskie Gwiazdy".

Na scenie pojawił się także zespół "AQQ" z Domu Kultury w Bezledach i zespół „Sonar”, który stworzył oprawę do kończącej program rozrywkowy zabawy tanecznej.

Po zapadnięciu zmroku wystąpił ponadto Teatr Ognia Salamandra. Dodatkową atrakcją był pokaz przygotowany przez Ochotniczą Straż Pożarną z Wojciech.

 

Oprócz popisów scenicznych, oko cieszyły również liczne stoiska. Duży podziw wzbudziły rzeźby p. Piotra Gołębiowskiego z Wirwilt, a także p. Romualda Dąbkowskiego z Tolko oraz obrazy i obrusy wykonane techniką haftu krzyżykowego przez p. Janinę Liszewską, p. Grzesławę Łowicką z Rodnowa, p. Marię Polańską z Wojciech i prezentowany przez przedstawicielki Koła Emerytów i Rencistów z Wojciech pokaz przędzenia na prawdziwym kołowrotku. Swoje prace wystawiła również  p. Marzena Kosek z Wojciech. Zjawiskowy przegląd tegorocznych darów ziemi przygotowało Sołectwo Wojciechy w postaci wozu pełnego dorodnych płodów rolnych. Stoiska promocyjne wystawiły: Bank Agricole i Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bartoszycach.

 

Dożynki w Wojciechach były źródłem pozytywnych doznań nie tylko dla ludzkiego oka. Nie lada gratkę, bowiem mieli tu amatorzy dobrego, swojskiego jedzenia. Na stoiskach wystawionych przez Koła Gospodyń Wiejskich z Łabędnika, Bezled, Krawczyk, Galin, Dąbrowy, Koło Emerytów i Rencistów z Wojciech, a także p. Irenę Krasodomską z Rodnowa, znaleźć można było istne smakołyki, a mianowicie ciasta, pierogi, bigos, kwaszone ogórki, swojski smalec. Najmłodsi natomiast mieli do dyspozycji kramik z zabawkami, dziecięcy park rozrywki oraz przejażdżki konno.

Sprzyjająca aura, wysoka frekwencja, ciekawy program artystyczny i towarzyszące imprezie atrakcje sprawiły, iż Dożynki w Wojciechach uznać trzeba za udane.

Wszystkim, którzy wzięli udział w przygotowaniach, dokładając starań, by Święto Plonów w Wojciechach wypadło pomyślnie, Dom Kultury składa gorące podziękowania.

Galeria zdjęć
 

 

Żegnajcie wakacje

     W ostatnią niedzielę sierpnia  (21.08.2013r.) Dom Kultury z pomocą Biblioteki i pana Andrzeja Wierzbickiego przygotował imprezę na zakończenie wakacji dla dzieci z sołectwa Wojciechy.

Chociaż pogoda ciemnymi chmurami i podmuchami chłodnego wiatru dała wyraz swojemu niezadowoleniu, że dwa wolne, letnie miesiące już minęły – dzieciom humory jak najbardziej dopisywały. Z ochotą wzięły udział w konkursach i sportowych zabawach.  Duża dawka ruchu na świeżym powietrzu zaostrzyła apetyt, więc własnoręcznie upieczone w przygotowanym przez pana Sołtysa ognisku kiełbaski smakowały wybornie. W nagrodę za pełen zaangażowania i emocji udział w sportowej części spotkania, dzieciaki otrzymały słodkie upominki. Dodatkową atrakcją była obecność strażaków z OSP w Wojciechach, którzy stworzyli dzieciom możliwość obejrzenia wozu i sprzętu strażackiego.

Koniec wakacji wcale nie musi być smutny. Powrót do szkoły to w końcu nowe szanse, nowe wyzwania i nowe przygody. Życzymy, więc dzieciom, by nowy rok szkolny był pomyślny i udany.

 

Dzień Dziecka

  Dom  Kultury i Biblioteka

w Wojciechach

 serdecznie zapraszają

wszystkie dzieci do zabawy

z okazji

DNIA DZIECKA

która rozpocznie się o godz. 15.00

w sobotę 1 czerwca 2013 r.

na boisku sportowym w Wojciechach
 

W programie:

·    konkursy z nagrodami

·    lody i napoje

·    wesoła zabawa

 ZAPRASZAMY !!!

Wojcieszanie na antenie Radia Olsztyn

  17 kwietnia 2013 r. w Domu Kultury w Wojciechach zagościło Radio Olsztyn.
Stację reprezentowała pani redaktor Anna Minkiewicz-Zaremba. Jest ona autorką emitowanego w każdą niedzielę o godzinie 6.00 programu „Raz na ludowo”.  W cyklu tym prezentuje instrumentalno – wokalną twórczość działających na terenie Warmii i Mazur  zespołów śpiewaczych, kapel i innych formacji, które swój repertuar opierają na muzyce ludowej i folklorze.
    Pani redaktor przybyła do wojcieszańskiego Domu Kultury, by spotkać się z zespołem „Wojcieszanie”. Chciała poznać jego członków, historię, dotychczasowy dorobek artystyczny, usłyszeć jak brzmią na żywo, aby zaprezentować „Wojcieszan” słuchaczom Radia Olsztyn.
    Owocem wizyty jest audycja, RAZ NA LUDOWO w WOJCIECHACH,
która wyemitowana zostanie w najbliższą niedzielę 21 kwietnia 2013r. o godzinie 6.00.
    Wszyscy, którzy nie lubią tak wcześnie wstawać znajdą nagranie pod podanym linkiem:
http://ro.com.pl/raz-na-ludowo-w-wojciechach/

Monika Dołżycka kier. D.K. w Wojciechach

Dzień Kobiet

  „Kobieto, puchu marny, gdybym był panem wyboru, za słodycz twego jednego spojrzenia wszystkie złoto świata i królestwo w niebie - oddałbym za ciebie!”

    Tym podobne słowa padały licznie z męskich ust 8 marca w Domu Kultury w Wojciechach.
    Impreza z okazji Dnia Kobiet ma swoją stałą kartę w kalendarzu wojcieszańskiej placówki kultury. W tym roku przybyłe na nią panie obejrzały program artystyczny złożony z popisów wokalnych młodych solistek oraz zespołów „Wojcieszanie” i ”Krzywa Fajera”. Punktem specjalnym spotkania był natomiast pokaz fryzjerski. Spełniający damskie marzenia o modnej fryzurze (na co dzień w swoim salonie „Jeff” w Bartoszycach) pan Andrzej Suchodolski, przygotował fachową prezentację, popartą dawką wartościowej teorii specjalnie dla pań z Wojciech. 
      Nie zabrakło również życzeń, podziękowań, wyrazów szacunku i gestów serdeczności. Mieszkanki Wojciech otrzymały symboliczny bukiet kwiatów od doceniającego kobiecą rolę w dzisiejszej niełatwej rzeczywistości zastępcy wójta Gminy Bartoszyce pana Bogusława Miluskiego.
     Miłą atmosferę imprezy zaakcentowała żywa dyskusja.  Przy gorącej kawie i słodkich wypiekach próbowano ustalić po stronie której z płci leży prawda o szczęśliwym, wspólnym życiu dwojga ludzi. Kwestia nie została jednak rozstrzygnięta. Męski zarzut: „z kobietami wielka bieda”, panie skwitowały odpowiedzią: „lecz bez kobiet żyć się nie da”. 
     Trudno nie zgodzić się z obiema tezami. Organizatorom pozostaje więc zaprosić na kolejne dywagacje do Domu Kultury w Wojciechach za rok.

Monika Dołżycka kier. D.K. w Wojciechach

Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta

Runda kwalifikacyjna tenisa stołowego.

     12 lutego 2013r. w Domu Kultury w Wojciechach miały miejsce eliminacje środowiskowe  Gminnego Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta.

     Turniej ten wpisał się na stałe w kalendarz imprez sportowych Gminy Bartoszyce. W tym roku w rozgrywkach kwalifikacyjnych w Wojciechach udział wzięli:

Marcin Polewaczyk

Szymon Poddenek

Przemysław Mierzejewski

Dawid Kosek

Damian Poddenek

Gabriel Galiński

Andrzej Kosek

    Najlepsi w swojej kategorii wiekowej zostali zaproszeni do Bezled na finał turnieju zaplanowany na 25 lutego 2013r.

     Wśród nich znalazł się Przemysław Mierzejewski, który rozgrywki finałowe w Bezledach zakończył sukcesem w postaci I miejsca w II kategorii – rocznik 1996-1994.

Serdecznie gratulujemy zwycięstwa!

Fotorelację z turnieju zobaczyć można pod podanym poniżej linkiem:

 http://bartoszyce.wm.pl/28122-93368,Gminny-turniej-tenisa-stolowego-o-puchar-wojta-gminy-Bartoszyce,664080.html?

 Zapraszamy wszystkich do udziału w kolejnej edycji turnieju w przyszłym roku.

Monika Dołżycka

 

Ferie zimowe

      W dniach 21–25 stycznia 2013r. w Domu Kultury w Wojciechach w ramach zimowego wypoczynku odbywały się zajęcia dla dzieci.  Uczestnicy, jak co roku bardzo liczyli na kulig po okolicznych leśnych ścieżkach, jednak zima przyniosła duży mróz i silny wiatr, przez które śnieżna sanna nie tylko nie byłaby przyjemna, ale wręcz zagrażałaby zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci.  Zminimalizowaliśmy, więc zabawę na powietrzu do ogniska i pieczenia kiełbasek, skupiając się na zajęciach świetlicowych. Były gry ruchowe i zręcznościowe, konkursy indywidualne i zespołowe, a także „kurs” tworzenia z makaronu. Dzieci wzięły udział w miniturniejach gry w bilard, w tenisa stołowego i w piłkarzyki. Jak się bawiły obrazuje poniższa galeria zdjęć.    

Monika Dołżycka

Magia Bożego Narodzenia w Domu Kultury w Wojciechach.

  Przyjście Jezusa na świat, choinka, kolęda, czy jak mówią dzieci „gwiazdka” to czas wyjątkowy. Z niecierpliwością oczekujemy na święta, chcąc, aby trwały jak najdłużej. Lecz magia świąt – niestety tak prędko umyka, …Co sprawić, by trwała? 
   Taki cel został podjęty w niedzielę 6 stycznia 2013 r. w Domu Kultury w Wojciechach. Wierni kościoła rzymskokatolickiego weszli już w nowy rok, zamykając okres bożonarodzeniowy uroczystością Trzech Króli, która przypada 6 stycznia. Z tą natomiast datą kościół grekokatolicki obchodzi wigilię. Trzeba, więc przyznać – data wyjątkowa.
   Biorąc pod uwagę fakt, że Wojciechy i okolice skupiają wyznawców obu wspomnianych obrządków, miejscowy Dom Kultury właśnie w tym dniu zorganizował wspólnie z wojcieszańskim Kołem Emerytów i Rencistów kolędowe spotkanie opłatkowo – noworoczne dla wszystkich mieszkańców. 
   Jak na wigilię przystało – stół pełen postnych specyfików przygotowały członkinie KEiR. Obok licznie zgromadzonej społeczności lokalnej miejsce przy nim zajęli: wójt gminy Jadwiga Gut, przewodniczący oddziału ZERiI w Bartoszycach T. Kondrat, radny gminy K. Iwański oraz sołtys Wojciech A. Wierzbicki.
   Chcąc uczynić zadość tradycji, opłatek i potrawy pobłogosławili ks. J. Mika, proboszcz parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Andrzeja Boboli i ks. J. Krawiecki, proboszcz parafii grekokatolickiej p.w. św. Andrzeja Apostoła.
   Zaproszenie do wspólnego kolędowania przyjęły także dyrektor GOK w Tolko D. Kuźmicka i szefowa GBP w Galinach T. Tyszkiewicz.
   Nie zabrakło również przedstawicieli Szkoły Podstawowej w Wojciechach. Nauczycielki - panie G. Plona i L. Ochenkowska zechciały podzielić się efektami swojej owocnej pracy z całą społecznością lokalną, dzięki czemu podczas części artystycznej imprezy wystawione zostały „Jasełka”. Na widowni zasiadł także dyrektor wojcieszańskiej podstawówki K. Osowski.
   Obok „Jasełek” na scenie Domu Kultury z kolędami i pastorałkami zaprezentowali się rodzimi wokaliści: M. Śliwkowicz, A. Poddenek, O. Jóźwicka i K. Olkowska. Zgromadzeni wysłuchali ponadto kolęd w wykonaniu zespołu „Krzywa Fajera”. Wzruszający punkt tego koncertu stanowił utwór „Gdybyś Jezu…”, napisany i odczytany w rytm akompaniamentu przez członka zespołu i przewodniczącego KEiR w Wojciechach zarazem – J. Szupera.
   6 stycznia w D.K. w Wojciechach było magicznie – pachniała choinka, migotały lampki, zabrzmiała kolęda…Wraz z opłatkiem dzielono radość, dobroć i spokój. Wraz z życzeniami wypłynęła życzliwość, ciepło i jedność… Niektórzy mieli nawet szczęście spotkać św. Mikołaja…

 

Monika Dołżycka, kier. D.K. w Wojciechach

Sylwester 2012

    31 grudnia 2012r. w Domu Kultury w Wojciechach zorganizowana została  zabawa sylwestrowa.

Wzięło w niej udział około 60 osób. Większość stanowili mieszkańcy naszego sołectwa, ale w gronie bawiących się znaleźli się również goście z Bartoszyc i Olsztyna.

Oprawę muzyczną imprezy przygotował pan Mirosław Kryszczak, znany już wszystkim, jako DJ Mirek.

Bawiliśmy się bardzo wesoło. Nadejście Nowego Roku uczciliśmy jak należy – szampanem, fajerwerkami oraz wzajemnymi życzeniami. Tańce trwały do samego rana.

Impreza z pewnością zapisała się w pamięci uczestników, jako udana.

Wróćmy, więc czasem do tamtych miłych chwil, zaglądając do galerii zdjęć.

 

Monika Dołżycka

Godzina refleksji nad sensem życia i przemijania, czyli widowisko „Zdumienie” w Domu Kultury w Wojciechach.

    25 listopada b.r. na deskach Domu Kultury w Wojciechach wystawione zostało widowisko artystyczne pt. „Zdumienie”. Pełen zadumy i refleksji spektakl sięgał swą tematyką do często niełatwych i zawiłych zagadnień życia i śmierci. Myśl przewodnia krążyła wokół poszukiwania sensu ludzkiego przemijania. Celem ukazania mijającego czasu, Dom Kultury połączył w aktorskiej obsadzie przedstawicieli wszystkich grup wiekowych – na scenie pojawili się „zerówkowicze”, uczniowie podstawówki, młodzież, dorośli, a także seniorzy. W spektaklu wykorzystano utwory polskich poetów współczesnych, jak i pochodzące z minionych epok literackich.  Własną interpretację i nowe brzmienie nadali im artyści – amatorzy powołani na potrzeby widowiska spośród wojcieszańskiej społeczności. Przed licznie przybyłą publicznością wystąpili mieszkańcy Wojciech, w tym radny Gminy Bartoszyce-Krzysztof Iwański i sołtys Wojciech-Andrzej Wierzbicki, ksiądz Jerzy Mika-  proboszcz miejscowej parafii, zespół ludowy Wojcieszanie. Aktorskie wyzwanie podjęli ponadto dyrektor w asyście obecnych i emerytowanych nauczycieli Szkoły Podstawowej w Wojciechach, a także jej uczniowie. Szczególne wyrazy uznania należą się polonistce pani Danucie Fijoł i wychowawczyni klasy drugiej pani Joannie Bogdziewicz, które poświęciły wiele czasu i pracy, aby przygotować dzieci do występu. O losach powstania widowiska zadecydowała również nawiązana już we wrześniu pozytywna i owocna współpraca pomiędzy Domem Kultury, a panem Krzysztofem Osowskim, który właśnie na początku bieżącego roku szkolnego objął stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. J.Brzechwy w Wojciechach.
     Spektakl wywołał wśród widzów sporo emocji. Na sali panowała wymowna cisza. Z niejednego oka popłynęła łza. Publiczność była wyraźnie wzruszona. Przyczyniła się do tego w dużej mierze wyrazista scenografia spektaklu – półmrok przerywany jedynie migotaniem świec, jesienne kolory, zapach płonących zniczy i świerku. Dekoracja ta powstała dzięki pomocy pani Marii Śliwkowicz z Biblioteki Publicznej w Wojciechach - placówki partnerskiej Domu Kultury. Dużą rolę odegrała też muzyka i multimedialna oprawa, nad których prawidłowym przebiegiem czuwał pan Mirosław Kryszczak.
    Wysoka frekwencja i pochlebne opinie odbiorców widowiska „Zdumienie” są dla pracowników Domu Kultury w Wojciechach źródłem zadowolenia i satysfakcji zawodowej.  Długie owacje na stojąco dodają chęci do pracy i rodzą pomysły do podejmowania kolejnych inicjatyw. Biorąc pod uwagę fakt, iż udane projekty artystyczne sprzyjają integracji społecznej, która jest przecież jednym z zadań kultury, niedzielny spektakl nie był zapewne ostatnim. W Wojciechach nie brakuje bowiem utalentowanych osób, które swoją wiedzę, zdolności, wrażliwość, a także prywatny czas chętnie złożą na poczet wspólnego dzieła.
                                                       
Monika Dołżycka kierownik D.K. w Wojciechach
 

Wakacje i znów będą wakacje

 WAKACJE

Zapraszamy wszystkie dzieci

na zajęcia w dniach

16 – 20 lipca 2012r.

w godz. 10.00-14.00.
 

Lista zgłoszeń otwarta będzie

od 2 do 14 lipca.

Zapisów dokonują rodzice

po uprzednim zapoznaniu się z planem i regulaminem.

w Domu Kultury

 

Zabawa z okazji Dnia Dziecka

   Dzień Dziecka to święto obchodzone na całym świecie, jednak niekoniecznie w tym samym dniu. W krajach słowiańskich (a dokładniej rzecz ujmując w krajach byłego bloku socjalistycznego) takich jak Polska, Czechy, Rosja czy Słowacja święto dzieci obchodzi się, co roku 1 czerwca. W Japonii Dzień Dziecka obchodzony jest w dwa dni – osobno, bowiem 5 maja swoje święto mają chłopcy, a osobno 3 marca dziewczęta. W większości jednak państw, na pamiątkę uchwalenia w 1959 roku Deklaracji Praw Dziecka, Dzień Dziecka wyznaczony jest na 20 listopada.
  
Dom Kultury w Wojciechach zaprosił do zabawy z tej okazji najmłodszych mieszkańców Sołectwa w sobotę 9 czerwca. Dzieci były zadowolone z wyboru takiej daty, twierdząc, że dzięki temu mogą świętować po raz kolejny. A że zabawa jest tym, co maluchy lubią najbardziej – całe popołudnie upłynęło w radosnej atmosferze. Były zawody sportowe, gry zespołowe, konkursy indywidualne, a wszystko nagrodzone drobnymi prezentami. Dzieci malowały kredą dom swoich marzeń, szukały wyspy chroniącej przed wielką powodzią, znikły na moment pod czarodziejskim dywanem marzeń.
   Niech w naszej rzeczywistości każdy dzień będzie dniem dziecka. Dniem miłości do niego, opieki, troski o jego teraźniejszość i przyszłość. Niech nikt nie kwestionuje jego prawa do życia, nauki, zabawy. Walczmy o poprawę standardów, starajmy się słonecznym dzieciństwem zapewnić jak najlepsze warunki dla rozwoju, bo przecież, kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat, a to właśnie dzieci są przyszłością narodu, przyszłością świata – naszą przyszłością.
   Powiedziano o dzieciach:
Jedynie dzieci wiedzą, czego szukają.  Antoine de Saint - Exupéry

Kto nigdy nie był dzieckiem, nie może stać się dorosłym.
 Charles Chaplin

Dzieci i zegarki nie mogą być stale nakręcane.

Trzeba im także pozwolić chodzić
Jean - Paul Sartre

Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się – ze wszystkich sił – tego, czego pragnie.
 
Paulo Coelho
 

Biegiem po nagrodę Dom marzeń - dziś malowany kredą, a w przyszłości... Kolorowo i wyraziście.
Jeszcze jeden przysiad i zwyciężę. Trening czyni mistrza. Wszyscy zniknęli ...
Kto pierwszy, ten lepszy. Nadchodzi powódź - czas znaleźć wyspę.  

 

           Monika Dołżycka

                                                                                                    

Międzynarodowe Dni Regionu Bartoszyce

   Początek czerwca to czas, kiedy w Bartoszycach organizowane są Międzynarodowe Dni Regionu. W tym roku blok przygotowany przez Gminę Bartoszyce miał miejsce w minioną niedzielę (3 czerwca). Wśród wykonawców występujących na scenie przy Placu Bohaterów Westerplatte  zaprezentowali się także artyści z Domu Kultury w Wojciechach, czyli zespół „Wojcieszanie”, oraz wokalista Jakub Lech z Taplikajm. Występ przed szeroką publicznością to dla „Wojcieszan” żadna nowość. Śmiało rzec można – to ich chleb powszedni. Kuba natomiast na tak dużej imprezie śpiewał po raz pierwszy. Nie poddał się jednak tremie, żywiołowo prezentując piosenkę Sylwii Grzeszczak „Karuzela”, stanął na wysokości zadania. Publiczność nagrodziła występ szczerymi brawami. W ramach podziękowań Kuba zapowiedział, iż na pewno pojawi się też za rok.

   Miło było przekonać się, że „Wojcieszanie” posiadają w Bartoszycach grono stałych słuchaczy, którzy zdradzili iż przychodzą na obchody Międzynarodowych Dni Regionu specjalnie, by wysłuchać koncertu zespołu z Wojciech. Nic dziwnego – ludowy repertuar wykonany przez naszych doświadczonych śpiewaczy pod akompaniamentem akordeonu i skrzypiec, potrafi zarówno wzruszyć do łez jaki porwać do szalonego tańca.

   Zarówno Jakubowi jak i „Wojcieszanom” należy pogratulować udanych prezentacji. Mieszkańców Sołectwa Wojciechy natomiast pozostaje zachęcić, by licznie i chętnie uczestniczyli w imprezach organizowanych właśnie dla społeczności lokalnej przez gminne jednostki kulturalne, oświatowe itp.

Monika Dołżycka

 

Dzień Matki

Jestem bogaty - dostałem kasiorę od taty, czyli wszystko dla Mamy z okazji jej święta
w Domu Kultury w Wojciechach.

  

   Z ojcowskiego portfela, z dalekiego księżyca, ze starego rodzinnego albumu, – choć z różnych miejsc pociechy przyniosły swoim mamom prezenty, każdy z nich opieczętowany był tak samo wielką i szczerą miłością.

   Zorganizowana 30 maja w Domu Kultury w Wojciechach uroczystość z okazji Dnia Matki rozpoczęła się znaną i lubianą „Kołysanką dla Okruszka”, której słowa i melodia wytworzyły wśród zgromadzonej publiczności ciepłą i serdeczną atmosferę. To był jednak dopiero początek wzruszeń. Nie sposób, bowiem powstrzymać łez na widok odświętnie ubranych maluchów, które z ogromną powagą, wpatrzone w oczy swoich mam, słały im wyrazy wdzięczności, szacunku i uznania, opowiadały o tęsknocie i strachu, jakie budzi matczyna nieobecność, przepraszały za figle, wszystkie złe chwile i rozczochrane myśli. Z płynących wprost z dziecięcych serc wierszy i piosenek mamy odebrały również życzenia. Nie były to tylko powinszowania zdrowia, szczęścia i długiego życia – pociechy uruchomiły swą kolorową wyobraźnię i życzyły mamom przechadzki po tęczy, spotkania z kotem w butach, czy sukni z promieni słońca.

   Choć występy maluchów poruszyły zgromadzonych do głębi, nie mniej emocji wywołało pojawienie się na scenie „dużych dzieci”, czyli postaci dorosłych, bo przecież bez względu na wiek nieustannie jesteśmy dziećmi naszych matek i niezależnie od tego, ile mamy lat, zawsze pragniemy uczcić ich święto. Dojrzałe dzieci ze sceny dumnie i godnie reprezentowali niezawodni: radny naszej gminy K. Iwański, sołtys Wojciech A. Wierzbicki, a także członkowie zespołu „Wojcieszanie”, którzy oprócz solowych występów, dali również koncert w pełnym składzie.

   W dalszej części spotkania wszyscy zebrani przy herbacie i słodkim ciastku rozmawiali o cieniach i blaskach macierzyństwa, wymieniali wychowawcze doświadczenia, wspominali dzieciństwo. Z dyskusji tych wypłynął natomiast mądry wniosek, iż miłość matki do dziecka jest wspaniałą rzeczywistością, i jedynego rodzaju, niepowtarzalnym spotkaniem osób na tym świecie.

 

Monika Dołżycka



 

 

 

© Sołectwo Wojciechy