Ochotnicza Straż Pożarna
 
Stronę redaguje Jan Kuciński

 

 

Aktualności

Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze w  Galinach

Link do filmu z Gminnych Zawodów Sportowo - Pożarniczych w Galinach

 http://www.youtube.com/watch?v=c_nFmxkxfMY

 

Wsparcie finansowe

   W związku z organizacją w tym roku 100 lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej Zarząd OSP Wojciechy zwraca się z serdeczną prośbą do wszystkich mieszkańców o finansowe wsparcie kosztów organizacji imprezy.
   W niedzielę 17 czerwca w godzinach popołudniowych strażacy przeprowadzą kwestę na terenie Wojciech. Sympatyków OSP Wojciechy z innych wsi prosimy o wsparcie za pośrednictwem ich sołtysów.
   Dziękując za każdy grosz zapraszamy wszystkich serdecznie na obchody 100 - lecia Straży 22 września 2012 r.
 

JESTEŚMY NAJPOPULARNIEJSZĄ JEDNOSTKĄ W POWIECIE 

   W poniedziałek 30 kwietnia 2012 roku został rozstrzygnięty sms – owy plebiscyt. Strażacy z Wojciech okazali się najpopularniejszą jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w powiecie bartoszyckim.

- Cieszymy się, że nasza praca jest zauważana i doceniana przez ludzi. Pragniemy podziękować wszystkim, którzy na nas głosowali. Dostaliśmy od społeczeństwa naszego powiatu bilet zaufania i dokonamy wszelkich starań, aby jeszcze lepiej wykonywać swoją pracę. Jest to dla nas wielki sukces i wyróżnienie nie kryjemy dumy i zadowolenia, wiemy teraz, że mamy wsparcie od społeczeństwa powiatu a w szczególności od mieszkańców Wojciech i okolic. 
 

                                                                                                  Jan Kuciński

Członkowie reprezentacji OSP

  Andrzej Wierzbicki Prezes
  Jan Kuciński Wiceprezes - Naczelnik
  Andrzej Kosek Gospodarz
  Grzegorz Wierzbicki Zastępca Naczelnika
  Zdzisław Kosek Skarbnik
  Krzysztof Iwański Sekretarz
  Zbigniew Fal Członek Zarządu


Historia

W dniu 1 października 1912 roku w obecności burmistrza administratora Starostwa Powiatowego i komendanta straży pożarnej została założona Straż Pożarna we wsi Albrechtsdorf. Komendantem straży został były dyrektor szkoły Guske. Oddział liczył 20 aktywnych druhów. W czasie wojny (1914 – 1918) pracowali w obronie miejscowości.  Pierwsze walne zgromadzenie odbyło się w czerwcu 1919 roku. Ponownie został wybrany komendantem Guske, który kierował strażą do 1923 roku. Następnie dowództwo i kierownictwo objął Oberstraβenmister Plehn, który pełnił funkcję do 1929 roku. Następnie prezydencja przeszła w ręce rolników Zilian do 1932 roku w tym czasie został zakupiony i przekazany wóz strażacki. Po 1933 roku przywódcą straży został celnik Schefflera. W lutym 1945 przez ten obszar przeszedł front wojenny, miejscowość w dużym stopniu uległa zniszczeniu. Po II wojnie światowej w 1946 -1947 ludność niemiecka została wysiedlona z tych terenów. Wieś Albrechtsdorf została przyłączona do Polski i nastąpiła zmiana nazwy z Albrecht na Wojciechy.
 W 1948 roku osadnicy ziem odzyskanych reaktywowali straż pożarną w Wojciechach.  Z inicjatywy Druhów prezesa Tadeusza Zbieraja (pełnił on tę funkcję do roku 1961) , naczelnika Stanisława Gawrońskiego (dowodził jednostką do roku 1966), Henryka Malinowskiego i honorowego prezesa ks. Józefa Zasasa oraz innych początki jednostki sięgają roku 1947. Najpierw przy pomocy odremontowanej sikawki i konnego wozu strażackiego na żelaznych kołach, który pozostał jednostce w spadku po przedwojennej pruskiej straży; później motopompy   M-800 LEOPOLIA, którą jednostka otrzymała z Ostródy, następnie motopompy M-400  strażacy dzielnie spieszyli na ratunek mieszkańcom. Za zaprzęg konny odpowiadało wtedy czterech strażaków: Julian Stępień, Tadeusz Zbieraj, Stanisław Gawroński i Józef Moryc. Mniej więcej w latach 1961-1976 prezesem OSP Wojciechy był Stanisław Wąsik a w latach 1966-1976 naczelnikiem był Władysław Szydlik. W roku 1968 jednostka otrzymała samochód bojowy STAR 25, który znacznie przyśpieszył możliwości gaśnicze i ratunkowe. Samochód ten służył do roku 1980. W latach 1976-1981 prezesem był ówczesny sołtys Ryszard Rudnicki a naczelnikiem Jarosław Stańczyk. Jednostka posiadała remizę, która wymagała generalnego remontu, ponieważ podczas opadów deszczu była podtapiana. W związku z tym nie zachowała się żadna dokumentacja funkcjonowania jednostki do roku 1980. W planach Gromadzkiej Rady Narodowej w Wojciechach była budowa nowej remizy. Jednak sytuacja polityczna i likwidacja Rad w latach 70 – tych zaprzepaściła jakiekolwiek nadzieje na nową siedzibę straży. W roku 1980 zmieniono siedzibę straży na garaże w bazie miejscowej SKR (Spółdzielnia Kółek Rolniczych) i zmieniono samochód na ŻUK GLM-8, który służył do roku 1994. Od roku 1981 do 1991 z zachowanej już dokumentacji prezesem OSP był Grzegorz Łuński, naczelnikiem – Henryk Opoka (pełnił on funkcję naczelnika do roku 1986), następnie od roku 1986-1991 naczelnikiem został Zenon Mełech, sekretarz – Andrzej Kosek, skarbnik – Tadeusz Szarejko. W 1991 roku prezesem był Zygmunt Chojnacki, naczelnikiem ponownie – Henryk Opoka. W 1994 roku jednostka otrzymała samochód bojowy GBM STAR 29, który służył do roku 2001. W 1996 nastąpiły zmiany w zarządzie OSP. Prezesem ponownie został Zygmunt Chojnacki, natomiast naczelnikiem został Jan Poddenek.  W 1999 roku po remoncie we własnym zakresie pomieszczeń magazynowych Straż ma nową siedzibę. Z okazji obchodów Powiatowego Święta Ludowego i Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojciechach dnia 29 maja 1999 roku jednostka otrzymała sztandar - ufundowanym przez społeczeństwo gminy Bartoszyce. Tego dnia odbyło się także uroczyste otwarcie nowej remizy. W programie uroczystości odbyła się Msza Święta w kościele p. w. św. Andrzeja Boboli w Wojciechach, następnie przemarsz i uroczyste wręczenie sztandaru, pokazy sprzętu pożarniczego i występy zespołów artystycznych. Zaproszonymi gośćmi byli: Zbigniew Babalski – Wojewoda olsztyński, Marek Żyliński – Wicewojewoda, Irena Petryna – Wicemarszałek Sejmiku i Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL, mł. bryg. Grzegorz Kniefel – Komendant Wojewódzki, dh Stanisław Mikulak - Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP, Janusz Dąbrowski – Starosta Powiatu i jednocześnie Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP, kpt. Andrzej Szamreto – Komendant Powiatowy PSP Bartoszyce, ks. dziek. Adolf Setlak – Kapelan Strażaków Powiatu Bartoszyckiego, ks. dziek. Józef Gawrylczyk – Dziekan Dekanatu Górowo Ił., ks. prob. Kazimierz Załęski – Proboszcz Parafii Wojciechy, Zenon Królik – Komendant Powiatowy Policji, Zbigniew Ciechomski – Wójt Gminy Bartoszyce, płk Marek Siemoński – Dowódca IX Bartoszyckiego Pułku Artylerii, płk Andrzej Cygan – Dowódca XX Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej. Z tej okazji jednostka otrzymała także nową motopompę
M-8/8. W 2001 roku ponownie nastąpiła zmiana w zarządzie OSP Wojciechy prezesem został Andrzej Wierzbicki, wice prezesem i naczelnikiem – Jan Kuciński. Działalność nowej władzy OSP spowodowała, iż jednostka w tym samym roku uzyskała samochód ciężarowy STAR 200, który wyposażono  na wóz bojowy typu GBM. Dzięki pomocy władz gminnych i hojności sponsorów m.in. doktora Zbigniewa Pawluczuka (który zakupił torbę ratownictwa medycznego); a w roku 2006 z okazji uroczystych obchodów Dnia Strażaka jednostka OSP Wojciechy otrzymała nową motopompę TOHATSU a Pan Bogdan Kudaszewicz ufundował agregat prądotwórczy oraz moduł dźwiękowy do samochodu bojowego a także wniósł duży wkład materialny w remont obecnej remizy. W  lutym 2011 roku straż otrzymała drugi samochód bojowy STAR 244 typu GBA. Obecnie OSP Wojciechy posiada dwa samochody gaśnicze oraz jest dobrze wyposażona w sprzęt ratowniczy.  Jednostka OSP przygotowuje się do podniesienia rangi poprzez staranie się o włączenie do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. 
   Nie sprzęt stanowi jednak o wartości jednostki , a ludzie – strażacy ochotnicy bez wahania spieszący na sygnał  wyjazdu.
   Jednostka OSP jest pokoleniowa. Obecnie w jednostce służą prawnukowie  strażaków z lat 1947 okresu przesiedlenia. Druhowie zachowują tradycję swoich dziadów uczestnicząc aktywnie w życiu religijnym parafii w Wojciechach (pełniąc całonocne warty przy grobie Pana Jezusa w okresie Wielkiej Nocy oraz zabezpieczając procesję Bożego Ciała i innych uroczystości). Nasi strażacy nie tylko zajmują się gaszeniem pożarów ale również aktywnie udzielają się w życiu społecznym oraz kulturowym miejscowości Wojciechy uczestnicząc w akcjach porządkowych na terenie wsi oraz organizując coroczne obchody Dnia Strażaka. Tradycją oraz zaszczytem jest służba w tej jednostce.
   Chociaż jednostka ma coraz młodszych druhów nie zapomina o poprzednikach. Dlatego też z okazji obchodów patrona strażaków św. Floriana w maju 2011 roku zarząd wystąpił do władz gminnych o uhonorowanie seniorów braci strażackiej naszej jednostki OSP Wojciechy. Uhonorowani statuetką św. Floriana byli: Małachowski Alfons, Żarski Jan, Stańczyk Jarosław.  Swą postawą dawali przykład zaangażowania i odwagi , wychowując tym samym rzesze następców, ażeby wołanie o ratunek nie pozostało nigdy bez odzewu.
Źródło
http://de.wikipedia.org/wiki/Wojciechy
dane własne OSP Wojciechy
 
       

Opracował wiceprezes Jan Kuciński
 

 

Strażacy w akcji

Jeździj ostrożnie, życie masz tylko jedno

02. 06. 2013 r.

Dnia 02.06.2013 na odcinku drogi wojewódzkiej nr 512 około 1 km od miejscowości Nowa Karczma po przejściu burzy doszło do przewrócenia drzewa na jezdnie w skutek czego powstał korek do 1 km. OSP Wojciechy zostały wysłane do odblokowania drogi.
 

15. 05. 2013 r.

Dnia 13.05.2013 na odcinku drogi powiatowej między miejscowościami Rodnowo - Wojtkowo doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Pojazd marki BMW uderzył w drzewo w wyniku zderzenia pojazd staną w ogniu, kierowca poniósł śmierć na miejscu. W akcji brały udział JRG Bartoszyce, OSP Górowo Iławieckie, OSP Wojciechy.
 

Jan Kuciński

25. 04. 2013 r.

Dnia 25.04.2013 w miejscowości Wojciechy na odcinku drogi między Ośrodkiem Zdrowia a Domem Kultury doszło do zderzenia 2 aut osobowych. Zdarzenie okazało się w skutkach nie groźne. Działania nasze polegały na zabezpieczeniu miejsca wypadku. Udział w akcji brały OSP Wojciechy, JRG Bartoszyce oraz przybyła na miejsce karetka Pogotowia Ratunkowego.  

 

Jan Kuciński

24. 04. 2013 r.

24.04.2013 około 2 km od miejscowości Nowa Karczma w kierunku Górowa Ił. rozbił się samochód marki pontiac, w którym jechały 2 osoby. W wyniku zderzenia z drzewem śmierć ponieśli na miejscu. Działania nasze polegały na wydostaniu z rozbitego samochodu ofiar przy pomocy sprzętu hydraulicznego. W zdarzeniu brały udział OSP Górowo Ił. OSP Wojciechy oraz JRG Bartoszyce.

Jan Kuciński

30. 03. 2013 r.

30.03.2013 wydarzenie na odcinku Tolko - Spytajny, dachowanie samochodu. W akcji brały udział zastęp Osp Wojciechy. Po przybyciu na miejsce stwierdziliśmy że poszkodowani zbiegli z miejsca zdarzenia. Wysłaliśmy grupę ratunkową śladami, którymi podążyli poszkodowani. Ślady urwały się w okolicach miejscowości Kiersyty.

 Jan Kuciński
 

19. 03 .2013  r.

Wypadek dnia 19.03.2013 w miejscowości Piasek doszło do zderzenia dwóch aut osobowych. Działania nasze polegały na odłączeniu akumulatorów i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. W akcji brały udział 2 zastępy JRG Bartoszyce i 2 zastępy OSP Wojciechy. Poszkodowane były 3 osoby, które zabrało pogotowie ratunkowe. 

Jan Kuciński

11. 02. 2013 r.

 

   Zdarzenie miało miejsce 11.02.2013 w Nowej Karczmie - czołowe zderzenie dwóch samochodów, w jednym z samochodów było dziecko, poszkodowanych zabrało pogotowie ratunkowe. Działania nasze polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. 
    

                                                         Jan Kuciński

 


Osiągnięcia sportowo - pożarnicze

               Dziewczęta

10.06.1984 r.

I miejsce Miejsko - Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze w Bartoszycach

21.06.1987 r.

I miejsce Rejonowe Zawody Sportowo - Pożarnicze w Kinkajmach

26.02.1988 r.

Udział XV Wojewódzkie Zawody Sportowo - Pożarnicze

19.09.1988 r.

I miejsce Wojewódzkie Zawody Sportowo - Pożarnicze MDP w Biskupcu
              Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze

29.05.1983 r.

II miejsce Miejsko – Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze w Bartoszycach

10.06.1984 r.

III miejsce

Miejsko – Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze w Bartoszycach

26.05.1985 r.

II miejsce
III miejsce

Grupa 1 Rejonowe Zawody Sportowo – Pożarnicze w Kinkajmach  Grupa 2

11.05.1994 r.

I miejsce

Miejsko – Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze w Górowie Ił.

25.09.1994 r.

I miejsce XII Wojewódzkie Zawody Sportowo – Pożarnicze w Olsztynku

19.09.1998 r.

II miejsce Wojewódzkie Zawody Młodzieżowych Drużyn OSP i Drużyn OC
w Biskupcu

19.05.2001 r.

II miejsce Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze Drużyn Młodzieżowych
w Sępopolu

09.06.2002 r.

III miejsce Miejsko – Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze w Bezledach

22.06.2002 r.

Udział I Zawody MDP Województwa Warmińsko – Mazurskiego (CTIF)
w Gródkach

20.06.2003 r.

III miejsce Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze w Górowie Iławeckim

11.06.2005 r.

I miejsce Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze w Kinkajmach

04.06.2006 r.

V miejsce III Wojewódzkie Zawody Sportowo – Pożarnicze (CTIF) w Olecku

            Seniorzy

21.05.1982 r.

I miejsce Miejsko – Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze

29.05.1983 r.

II miejsce Miejsko – Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze

15.05.1983 r.

Udział XVI Wojewódzkie Olsztyńskie Zawody Sportowo – Pożarnicze

10.06.1984 r.

III miejsce Miejsko – Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze

26.05.1985 r.

Udział Rejonowe Zawody Sportowo – Pożarnicze w Górowie Iławeckim

22.05.1988 r.

II miejsce Miejsko – Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze w Bartoszycach

26.09.1993 r.

II miejsce Miejsko – Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze w Kinkajmach

11.06.1994 r.

II miejsce Miejsko – Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze w Górowie Ił.

04.06.1995 r.

III miejsce Miejsko – Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze w Bartoszycach

24.09.1995 r.

III miejsce Rejonowe Zawody Sportowo – Pożarnicze w Bartoszycach

07.06.1998 r.

II miejsc Miejsko – Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze w Bartoszycach

04.05.2000 r.

I miejsce Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze w Górowie Iławeckim

09.06.2002 r.

III miejsce Miejsko – Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze w Bezledach

29.09.2002 r.

I miejsce Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze w Kinkajmach

23.09.2004 r.

III miejsce Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze w Troszkowie

23.09.2006 r.

Udział Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze w Kamińsku

27.05.2007 r.

II miejsce Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze w Wojciechach

11.05.2008 r.

IV miejsce Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze w Galinach

10.10.2010 r.

II miejsce Miejsko – Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze w Bezledach

14.05.2011 r.

II miejsce

Miejsko – Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze  w Wojciechach

 Obchody 100 - lecia 

24 IX 2012 r. Obchody  stulecia OSP Wojciechy

  W roku 2012 jednostka obchodzi 100-lecie powstania i działalności.
                       Link do filmu z obchodów stulecia OSP Wojciechy (24 IX 2012 r.)
                        http://www.youtube.com/watch?v=sFBKu4Lhr5Y

  III Zjazd
Oddziału
Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

 

29.04.2012 r.

W dniu 29.04.2012 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbył się III Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. W zjeździe tym brali udział przedstawiciele i delegaci z całego województwa warmińsko - mazurskiego.

Nasz powiat reprezentowali druhowie:

  Jan Wójcik Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego
  Adam Ciosek Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego
  Jan Kuciński Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego
  Andrzej Gałan Członek Zarządu Oddziału Powiatowego
  Piotr Kurowicki Członek Zarządu Oddziału Powiatowego
  Dariusz Łazarko Członek Zarządu Oddziału Powiatowego
  Andrzej Sienkiewicz Członek Zarządu Oddziału Powiatowego

Zjazd odbył się w celu przedstawienia sprawozdania z działalności Zarządu OW ZOSP RP za lata 2007 – 2011 oraz wyboru nowych władz związku. W obradach oprócz przedstawicieli i delegatów brał udział Wicepremier Waldemar Pawlak, z którego ust padło wiele ciepłych słów pod adresem Strażaków Ochotników. Zjazd wybrał nowy Zarząd, w którego skład weszli między innymi przedstawiciele naszego powiatu druhowie Jan Wójcik  i  Adam Ciosek. Ochotnicza Straż Pożarna w Wojciechach również ma powód do dumy, ponieważ ma swojego przedstawiciela we władzach Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP. Wiceprezes – Naczelnik naszej straży Jan Kuciński  został wybrany jako Wiceprzewodniczący Sądu Honorowego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa warmińsko – mazurskiego. 

 
               
  

 

Jan Kuciński

                                             

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Sołectwo Wojciechy