Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Inwestycje lokalne

Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Krawczykach

W 2020 r. opracowano dokumentację projektową instalacji elektrycznej i oświetleniowej, a w roku 2021 zrealizowano inwestycję. Zakres prac obejmował m. in. wykonanie nowej instalacji elektrycznej wewnętrznej wraz z okablowaniem istniejącej instalacji teletechnicznej oraz montaż osprzętu i nowych tablic rozdzielczych.
 
Wartość inwestycji – 254 529,30 zł.
 
Budynek podczas remontu
 
         
Budynek szkoły po wymianie instalacji elektrycznej i odnowieniu ścian

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Urząd Gminy Bartoszyce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
 
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 
Dokumentacja programowa znajduje się na Portalu Beneficjenta - strona https://portal.fundusz.olsztyn.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin