Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Zarządzenia w sprawie ogłoszenia konkursów na kierownicze stanowiska

Informujemy, iż z dniem 16 maja 2022 r. weszły w życie trzy zarządzenia Wójta Gminy Bartoszyce:
1) zarządzenie nr OA.0050.65.2022 Wójta Gminy Bartoszyce z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Galinach;
2) zarządzenie nr OA.0050.66.2022 Wójta Gminy Bartoszyce z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wojciechach;
3) zarządzenie nr OA.0050.67.2022 Wójta Gminy Bartoszyce z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Gminnego z Oddziałem Żłobkowym w Tolko

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Urząd Gminy Bartoszyce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
 
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 
Dokumentacja programowa znajduje się na Portalu Beneficjenta - strona https://portal.fundusz.olsztyn.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin